ZZP zorg voor jezelf

Hoe kan zorg zinvol zijn? Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar het zou je verbazen hoeveel mensen er geen probleem mee zien. We willen onze eigen gezondheid niet in gevaar brengen door nalatigheid, maar dat kunnen we ook echt niet. Dus hoe vinden we een gezond evenwicht tussen zorgen voor anderen en voor onszelf zorgen? Het is niet diep of moeilijk; het betekent gewoon dingen in perspectief plaatsen, onze behoefte aan voedsel, fysiek onderdak, menselijke aandacht en warmte erkennen en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen voor onze gezondheid en het milieu. Voor onszelf zorgen is belastend omdat we nooit tijd hebben om voor de dingen te zorgen die voor ons het belangrijkst zijn.

Zorgen zijn zelfvergetelheid; Altruïstische zorg is niet mogelijk. Als je niet voor jezelf zorgt, zorg je ook niet voor je dierbaren. Als je je eigen behoeften verwaarloost, verwaarloos je jezelf. Het bereiken van een redelijke gezondheid is geen egoïsme, maar verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de behoeften van anderen. We moeten voldoende tijd vrijmaken voor onze eigen gezondheid en geluk. Overmatig gebruik en misbruik van tabak, alcohol en drugs bedreigt onze gezondheid en ons leven. We kunnen het niet aan onze kinderen overlaten of hen vertellen dat te doen, maar we kunnen redelijke stappen ondernemen om voor onszelf te zorgen.